Bloggare påpekar vikten av konferenser

Nyligen har en bloggare uppmärksammats på sociala medier efter att han har postat ett inlägg på sin blogg där han påpekar vikten av konferenser för företag. Detta inlägg har diskuterats flitigt på sociala medier, och det har både fått kritik och positiva tillrop.

Enligt bloggaren är konferenser väldigt viktiga för att upprätthålla kontakten med nuvarande samarbetspartners och kontakter som man har, men det är också ett väldigt bra verktyg för att knyta nya kontakter och möjliggöra för nya samarbeten med andra företag, och på så vis driva företaget framåt i utvecklingen.

Den kritik som bloggaren har fått ta emot handlar mest om att kritikerna inte tror på att konferenser där man möts i ett rum runt ett bord är rätt väg att gå, utan de menar på att det är både enklare och smidigare för alla involverade att man istället har sina möten över internet och använder sig av videokonferenser. Bloggaren är dock säker på sin sak, och påpekar att mänsklig kontakt alltid kommer att vara det som man föredrar mest. Detta eftersom det helt enkelt är en annan känsla än att mötas via en skräm.

Bloggaren har sammanställt statistik, efter att han själv har varit på plats på Arlanda och observerat, och de slutsatser han drar utifrån denna statistik pekar på att antalet konferenser vid Arlanda den senaste tiden har ökat, samt att det kommer att fortsätta att öka även framöver. Han skriver även att han inte skulle bli förvånad om det i framtiden blir ett krav att man minst 2 gånger per år måste anordna en konferens med de närmaste kontakterna och samarbetspartnerna som företaget har, för att säkerställa att företagen upprätthåller kontakten med sina kontakter och att de har möjlighet att utvecklas vidare. Detta skulle enligt bloggaren gynna de svenska företagarna något enormt.

Hur framtiden faktiskt blir är svårt att säga, men en sak är säker och det är att konferenser kommer fortsätta att vara ett bra verktyg för att på sikt driva företaget vidare i dess utveckling, och säkerställa att kontakten med samarbetspartners och övriga kontakter upprätthålls och inte går till spillo.